Logo
Kancelaria Biegłego Rewidenta Maria Adamczyk


Dokumenty

Kancelaria Biegłego Rewidenta Maria Adamczyk nr. w rej. 1833

Biegły Rewident : Maria Adamczyk nr. w rej. 11

Dane działalności:

  • NIP: 872 000 70 23
  • Regon: 851647330

Działalność:

  • audyt finansowy, czynności rewizji finansowej
  • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych

Firma audytorska jest prowadzona w formie działalności gospodarczej prowadzonej przez biegłego rewidenta we własnym imieniu i na własny rachunek.

Działalność jest wykonywana od września 1998 r.

Przedmiot prowadzonej działalności jest zgodny z Ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i dotyczy usług atestacyjnych, czynności rewizji finansowej w zakresie badań ustawowych, badań dobrowolnych Jest wykonywany zgodnie z Międzynarodowymi standardami badania, oraz krajowymi standardami wykonywania zawodu

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych jest prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to jest: Ustawą z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości , Rozporządzeniami Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.